Dubai


WijnHaven


Aan de Wijnhaven ligt sinds de sloop, april 2008, van de panden aan de Posthoornstraat een prachtig bouwterrein braak. Het idee dat dit gebied nog minimaal een half jaar wacht op het startsein voor de bouw van 100Hoog heeft ervoor gezorgd dat Willemijn Lofvers en Maik Mager het initiatief hebben genomen om deze locatie onderwerp te laten zijn binnen het lesaanbod van de Hogeschool Rotterdam. Lofvers verricht onderzoek naar stedelijke transformaties en is als docent verbonden aan de Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum TransUrban en Academie van Bouwkunst). Mager doceert aan de Willem de Kooning Academie, afdeling Kunst en de Openbare Ruimte, van dezelfde Hogeschool Rotterdam.

Feijenoord


College MUAD over de ontwikkelingsdynamiek van Rotterdam en de kop van Feijenoord in het bijzonder.

AvBR


Actualisatie Doornbos


Actualisatie Doornbos betreft het aanvullen en toetsen van de eerder ontwikkelde visie voor Doornbos Noord.

Kijken naar Wijken


Minisymposium over de toekomst van bloemkoolwijken in Alkmaar en Heerhugowaard.

tHUIS


Festivalstad


Het schrijven en illustreren van een advies voor een bedrijfsplan, waarbij de Rotterdamse festivals als motor van stedelijke ontwikkelingen worden beschouwd.

Doornbos


De studie is een verkenning naar de transformatiemogelijkheden van Doornbos en schetst een transformatieperspectief voor de noordelijk gelegen buurten.De atmosfeer van Doornbos is die van een tuindorp met een stedelijk karakter.Kan je dit karakter moderniseren of actualiseren? Deze inzet heeft geresulteerd in een strategische laagbouwontwikkeling met een programmatische verdichting.

Bucharest


Mariahoeve


Deze studie, die Bureau Lofvers samen met de Nijl Architecten in opdracht van Haag Wonen, Staedion en gemeente Den Haag heeft verricht, schetst een transformatieperspectief voor de wijk Mariahoeve te Den Haag.

Odessa


Heerhugowaard


De Gebiedsvisie Heerhugowaard maakt de huidige ruimtelijke condities en de programmatische opbouw van Heerhugowaard inzichtelijk en benoemt de kansen voor transformatie aan de hand van drie cases.

AIR Programma-
raad


Lid programmaraad AIR