--> No. 50

Actualisatie Doornbos

Periode 2008 / Project Actualisatie Doornbos / Opdrachtgever Wonen Breburg / Locatie Breda / Met Urban Affairs


Actualisatie Doornbos betreft het aanvullen en toetsen van de eerder ontwikkelde visie voor Doornbos Noord.

Voor Doornbos is het consolideren van debestaande kwaliteiten en karakteristieken van belang, alsmede het vernieuwen endifferentiëren van de woningtypologieën. De opgave voor Doornbos Noord is hetgedefinieerd als het ontwikkelen van een wandbebouwing georiënteerd op de bestaandegroenstructuur. De verschillende woonblokken (‘erven/ villa’s’) zijnprogrammatisch aangevuld met voorzieningen. Dit kunnen praktijkruimten (bijvoorbeeld in deouderenvilla), woon-werkunits of kleine kantoren met baliefuncties. De Baliënwiedewordt zodoende als publieke ruimte geactiveerd.

+ Related Projects