--> No. 26

Kenniskring Transurban

Periode 2002–2006 / Project Kenniskring Transurban / Opdrachtgever Hogeschool Rotterdam / Locatie Rotterdam / Met Catalogtree, Endry van Velzen


Endry van Velzen (1961), architect en tussen 2002 en 2006 lector TransUrban aan de Hogeschool Rotterdam, stelde samen metWillemijn Lofvers (1965), architect, het eenzijdige beeld over de ontwikkeling van de naoorlogse stad centraal. In de kenniskring TransUrban werkten ze aan deintegratie van sociale, economische en fysieke vernieuwing bij hetherontwikkelen van de naoorlogse stad. Daarbij ligt de nadruk op de verbinding tussen praktijk en onderwijs.

De publicatie Werken aan de naoorlogse stad presenteert het resultaat van alle onderzoeken, ontwerpateliers, laboratoria, discussies en gesprekken die in vijf jaar namens de kenniskringTransUrban zijn georganiseerd. Dit alles resulteerde in kruisbestuivingen en kruisverbanden tussen verschillende opleidingen, (lokale) overheid, woningcorporaties en ontwikkelaars. Het document geeft een beeld van de heersende gedachten over (de waarde van) de naoorlogse stad en is tevens een aanzet om dit onderwerp tot verdere wasdom te laten komen.

 

Ter afsluiting van het lectoraat hield de kenniskring TransUrban een rondetafelgesprek met samenwerkingspartners en studenten. Belangrijkste conclusie: de Hogeschool Rotterdam heeft met het lectoraat goud in handen. Nu nog zorgen dat het een steviger positie en status krijgt. Deze publicatie is een aanzet daartoe.

+ Related Projects