--> Bureau Lofvers

Office

< Home

  BUREAU LOFVERS

Bureau Lofvers richt zich op onderzoek van stedelijke vernieuwing en landelijke herstructurering. De projecten beslaan meerdere schaalniveaus: van stedenbouw tot architectuur, van landschap tot proces en ecologieontwerp. Alle projecten worden gekarakteriseerd door een krachtig concept, gebaseerd op een breed onderzoek en vertaald in een heldere strategie of typologie. Centraal in de werkwijze staat het vormen van een visie op de opgave door de schalen heen en de verbinding van programma’s aanruimtelijke condities. In het ontwerpproces worden op inventieve wijze de ogenschijnlijke tegenstellingen tussen opdracht, (technische) mogelijkheden en context positief benut. De vertaling van deze processen illustreert de aanwezige dynamiek en de kansen voor ontwikkeling binnen de opgave en genereert nieuwe typologieën voor stad of landschap. De verbindende en verbeeldende kracht van architectuur beschouwt zij van wezenlijk belang voor het illustreren van interdisciplinaire processen en relevant voor het duiden van een toekomstperspectief.

 

Bureau Lofvers gaat afhankelijk van de opgave verschillende,flexibele werkverbanden aan met architecten, stedenbouwkundigen of sociologenen wordt geadviseerd door ecologen, milieukundigen en grafici. Flexibel opereren binnen een groot netwerk kenmerkt de werkhouding van Bureau Lofvers.

 

Willemijn Lofvers

Bureau Lofvers wordt vertegenwoordigd door Willemijn Lofvers (1965). Zij is architect en opgeleid aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam.Lofvers werkte  bij De Nijl Architecten aan stedelijke vernieuwingsopgaven. Daarnaast werkte ze onder de naam Lofvers | van Bergen | Kolpa architecten aan uiteenlopende, multidisciplinaire opgaven, ondermeer bekroond met de Charlotte Köhlerprijs, een Innovation Award en de tweede prijs bij de Prix de Rome voor stedenbouw en landschapsarchitectuur. Van 2004 tot 2006 was zij verbonden aan de kenniskring TransUrban van de Hogeschool Rotterdam. In die hoedanigheid publiceerde zij en verzorgde zij onderwijs voor de eerste en tweede fase. Sinds 2006 werkt zij onder haar eigen naam vanuit Bureau Lofvers.

 

Credits

Willemijn Lofvers met Maira Bos, Milou Chenevert, David Dooghe, Sarah Haubner, Yvonne Hereijgers, Maria Pedal, Konrad Scheffer, Orri Steinarsson, Douwe van der Wal, Rob Wouters

 


BUREAU LOFVERS

Bureau Lofvers opinionated to develop sustainable strategies en research on urban renewal and restructuring landscapes. All projects are characterised by strong concepts, based on wide research and translated into a clear spatial design strategy or typology. The focus in her work is to develop a vision on the design task given through different scales and to join programmes to spatial conditions. Contradictions between commissions, possibilities and context are solved during the design process in an inventive, sustainable way. The outcome illustrates the dynamic and challenge of the given tasks and generates new typologies for city or landscape. The link and the imaginary power of spatial design (architecture) she considers as significant to illustrate interdisciplinary processes and relevant  to show future perspectives.

 

The in Rotterdam based office organises specific work joints with(graphic) designers, architects, artists, ecologists, and sociologists depending on the type of assignment. Commissioners are the Dutch Government,Local Councils, Housing Corporations and Cultural Centres or funded by the Dutch Fund of Architecture or Fonds BKVB. Though mainly dealing with typical Dutch issues, she took up the challenge to study and lecture on similar types of development all over the world. A flexible position and open mind create the space necessary to develop a fresh outcome for a new challenge.

 

Willemijn Lofvers 

Willemijn Lofvers is an architect, educated at the Academy of Architecture Rotterdam. She worked at De Nijl Architecten on urban renewal and planning issues. At the same time she worked under the name ofLofvers | van Bergen | Kolpa architecten on various, multi-disciplinary projects, covering all scales or call it scale-less. Their work has been rewarded with the Charlotte Köhlerprize, an Innovation Award and the second prize of Prix de Rome Urban Design and Landscape Architecture. From 2003 till 2006 she was bound to the research and knowledge centre called TransUrban of the Hogeschool Rotterdam. In this capacity she took care of bachelor and mastereducation on urban renewal and published a series of articles and books. Since 2006 she works under her own name as Bureau Lofvers. 

 

Credtis

Willemijn Lofvers met Maira Bos, Milou Chenevert, David Dooghe, Sarah Haubner, Yvonne Hereijgers, Maria Pedal, Konrad Scheffer, Orri Steinarsson, Douwe van der Wal, Rob Wouters