--> No. 28

Mariahoeve

Periode 2007 / Project Mariahoeve / Opdrachtgever Haag Wonen, Staedion en gemeente Den Haag / Locatie Den Haag / Met De Nijl Architecten


Deze studie, die Bureau Lofvers samen met de Nijl Architecten in opdracht van Haag Wonen, Staedion en gemeente Den Haag heeft verricht, schetst een transformatieperspectief voor de wijk Mariahoeve te Den Haag.

Koesteren & Ontwikkelen 

In de studie is een afweging gemaakt tussen het behoud van cultuurhistorischewaarde en (her)ontwikkeling van een aantal potentiële ontwikkelingslocaties, bestaande uit een groot deel van het onverbeterde corporatie bezit en uitautonome ontwikkelingen. De verschillende ontwikkelingslocaties liggen enerzijds aan de openheid van de lange lijnen van het stedelijke netwerk of anderzijds in de beslotenheid van een viertal buurten. Door het belang van deze ruimtelijke posities voor de stedenbouwkundige compositie te bepalen, en verbindingen te leggen tussen de ruimtelijke transformatie-mogelijkheden en de voorgestelde programmatische ontwikkelingsrichting zijn een aantal scenario’s uitgewerkt. Hierin zijn de effecten van keuzes op locatieniveau voor Mariahoeveals geheel duidelijk gemaakt.

 

 

 

 

+ Related Projects