--> No. 37

Tijdlijn

Periode 2006–2008 / Project Tijdlijn / Opdrachtgever Kenniskring TransUrban / Locatie Rotterdam / Met David Dooghe


 

TijdLijn 

Stedelijke ontwikkelingen worden gestuurd door economische, sociale en culturele ontwikkelingen. Dit heeft zijn weerslag op het ruimtelijke denken over de stad en de vertaling daarvan in plannen. In de tijdlijn ‘denken over de stad’ wordt de tijdgeest gereflecteerd in plandocumenten en bouwvormen.

 

 

 

+ Related Projects