--> No. 44

tHUIS

Periode 2008 ongoing / Project tHUIS / Opdrachtgever Collectief Particulier Opdrachtgeverschap / Locatie Rotterdam


4-8 particulieren nemen initiatief tot een ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ om gezamenlijk een nader te bepalen object te ontwikkelen tot een duurzame woon- werkgemeenschap.

De ambitie van het COP is het toevoegen van een meerwaarde aan de bestaande stad door eigen expertise, hobbies en interesses een concrete plek te geven in een multi-functioneel woongebouw. De meerwaarde van het project ligt besloten in het delen van  gemeenschappelijke voorzieningen als tuin, speelvoorzieningen, salon et cetera die ook publiek toegankelijk kunnen zijn. Gedacht wordt aan een ‘buurtsalon’ waar gekookt kan worden met StadsTuinbouw producten.

 

+ Related Projects