--> No. 66

Manchester-Liverpool

Periode 2009 / Project Manchester-Liverpool / Opdrachtgever AIR / Locatie Manchester & Liverpool


Rotterdam is een unieke stad met een op zijn minst bijzondere geschiedenis te noemen. De aanwezigheid van een grootschalig havencomplex, het vanouds industriële-logistieke en zakelijke karakter, de demografische ontwikkeling, het type stedelijkheid en de gevarieerde bevolkingssamenstelling maken de stedelijke opgave zowel buitengewoon complex als mateloos fascinerend en inspirerend. In zijn zoektocht naar duurzame oplossingen vergelijkt Rotterdam is het interessant lering te trekken uit ervaringen van min of meer vergelijkbare steden. Om die reden organiseerde AIR een tweedaagse excursie naar Manchester en Liverpool.

Deelnemers AIR on Tour mei 2009: Hans van der Heijden, Vincent Taapken, Pieter Kuster, Piet Vollaard, Jos Stoopman, Job Floris, Evert Kolpa, Jannes Linders, Arie Lengkeek, Patrick van der Klooster, Willemijn Lofvers, Joke Vos en Catherine Visser.

 

+ Related Projects