Letters to the Mayor


SK06-II skills


SK06-2 School 's out // Skills Date May 14 (Thursday), 2015 Location Sandberg Institute Amsterdam Guides Melle Smets and Cynthia Hathaway (System D) Sidekicks - Group 18 participants - students System D and Cure master Characteristics Subject: Role differentiation

Stadsklas 6


De laatste bijeenkomst van de Stadsklas 2014 vindt plaats in de tentoonstellingsruimte van Stroom Den Haag. Deze klas reflecteert op de opgedane kennis tijdens de eerste reeks Stadsklassen en de betekenis van nieuwe vaardigheden voor het (master)onderwijs. Deelnemers zijn de vertegenwoordigers uit de Nederlandse onderwijspraktijk.

Stadszusters


Spiegel Rotterdam


Voor Spiegel Rotterdam deden drie ontwerpers en een groep studenten gedurende anderhalf jaar onderzoek. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in deze publicatie. Spiegel Rotterdam maakt deel uit van Project Rotterdam, een breder onderzoek gericht op de ontwikkeling van een nieuw stedenbouwkundig instrumentarium voor verdichting van de binnenstad. Project Rotterdam heeft geen formele opdrachtgever. Het is een initiatief van Jeroen de Willigen (DeZwarteHond.), Willemijn Lofvers (Bureau Lofvers) en Peter van der Helm (Kraaijvanger.Urbis/ PH Urbanism) en wordt uitgevoerd met studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en ondersteuning van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.