Landschap in perspectief


Infra Ecologie


Tentoongesteld tot juli 2012. Het project InfraEcologie maakt deel uit van de nieuwe ‘permanente’ tentoonstelling in het Nederlands Architectuur Instituut: Stad van Nederland.

BRAK!


Een manifestatie bij ARCAM waarin de disciplines kunst, wetenschap en architectuur nauw samenwerken om aandacht te vragen voor de verzilting van de Nederlandse bodem. Met onder meer een site-specific kunstwerk en een raamexpositie (zilte Atlas) wordt het debat over de oplossingen voor het steeds zouter wordende grondwater gestart en worden deze zichtbaar gemaakt voor publiek.

Maak ons land!


Parallel Universe


Nieuw Holland


Flow Food


Collage Europa


Kas en Land


Tentoonstellingen