--> No. 02

Lezingen en debat

Periode 1999 ongoing / Project Lezingen en debat


2009

'Tijdlijn Rotterdam', presentatie op de Hofpleinlijn ihkv de stad als openbare bibliotheek / excursie TAOK 

'Lines', presentatie masterclass Architecture of Knowledge in NAi 

'Geheugen van de Stad', college over stedelijke transformaties, MUAD_Utrecht

 

2008

'Changing Perspectivers', Colijnsplaat 

'Salt Taste', introductie masterclass sustainable communities in Kasteel Groeneveld, Baarn

'Re-Think', Hogeschool Utrecht 

'Over erfgrenzen' mini symposium kijken naar wijken, Woonwaard Alkmaar

'Kanskaarten' workshop over zilt kennisconferentie Water: leren met water

 

2007

'Land verkennen' PLUREL / Hogeschool Larenstein

'Zilte ProefTuin' keynote speaker symposium ‘leven met zoutwater’ VU-Amsterdam / Accacia Instituut

'Projects in Transformation' Sydney, BrokenHill, Fowlers Gap (symposium)

STROOM, debat

'Naoorlogse woonwijken in perspectief' DGW -VROM

 

2006

'De stad als case over stedelijke herstructurering en onderwijs', E+ gemeente Eindhoven

'Naoorlogse woonwijken in perspectief', TU- Eindhoven

 

2005

'Verborgen kwaliteiten', Academie van Bouwkunst Arnhem 050923

'Pipeless Planning' Workshop Suburban Ark, Rotterdam 

'Landscape and ecology', KU-Leuven, België

 

2004

'Het streekeigen bedrijvenlandschap in 2020', Vai/VWI, Brugge

'LvBK', LebaneseAmerican University of Beirut

 

2003

'Landschappelijke transformaties', Ruimteconferentie 2003, Ruimtelijk Planbureau

'LvBK', Salon NAi,Rotterdam

 

2002  

'Bedrijvenlandschappen', ArchitectuurCentrum Twente, Almelo

 

2001-05

diverse lezingen over eigen werk, Academies van Bouwkunst Rotterdam, Amsterdam, Arnhem en Tilburg, AA London / Rietveldakademie

 

2000

'InfraEcologie', Ministerie van Verkeer en Waterstaat

'InfraEcologie', Ontwerpers Debatten 5e nota VROM

 

+ Related Projects