--> No. 45

Sweet & Salt

Periode 2008 / Project Sweet & Salt / Opdrachtgever Tracy Metz / Locatie Amsterdam


‘Elevator Pitch’ in het kader van een samenwerking tussen Harvard en het Ministerie van Verkeer & Waterstaat over water management in Nederland en de (ontwerp)respons van Nederland op klimaatverandering alhier.

Informeel, inhoudelijk diner over watermanagement en de daaraan gerelateerde ruimtelijke opgaven met een select gezelschap van specialisten in Sense of Place. 

+ Related Projects