--> No. 01

Onderwijs

Periode 1999 ongoing / Project Onderwijs


2009-10

AfstudeerAtelier 01 Rotterdamse Academie voor Bouwkunst

Summerschool 2009 Rotterdamse Academie voor Bouwkunst

 

2008-09

Vervangend opleidingscoordinator architectuur Academie voor Architectuur Bouwkunst Rotterdam

Onderwijscoordinatie Stedelijke Vernieuwing, Hogeschool Rotterdam

 

2007-08

Extern deskundige ‘fit to shrink’, Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg

 

2006-07

Inhoudelijke coordinatie en begeleiding winterschool: Verstedelijking van het platteland, Academie van Bouwkunst Rotterdam

 

2005-06

Workshops: Programma en Ruimte, Academie van Bouwkunst Rotterdam en Maastricht

 

2003-06 

Onderwijscoordinatie Naoorlogse woongebieden Rotterdam, Hogeschool Rotterdam

 

2003-4 

Afstudeermentor:KIC Academie van Bouwkunst Rotterdam

 

2003

Masterclass, Lebanese American University of Beirut, Byblos

Ontwerpatelier Stedelijke Nutsvoorzieningen: Survival of the Fittest, Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg

 

2002-05

Onderzoekateliers Nederlandse Nutsvoorzieningen: Water_NL, Gas_NL, Mest_NL, Academie van Bouwkunst Rotterdam

 

1999-02

Workshops: ‘Archigram’, ‘ZelfvoorzienendeNederzetting’, ‘Move Again’, Academie van Bouwkunst Rotterdam

 

1999 

Ontwerpatelier Woongebouw, Academie van Bouwkunst Rotterdam

+ Related Projects