--> No. 03

Publicaties

Periode 1999 ongoing / Project Publicaties


publicaties onder naam

 

2010

N. Jutten en W. Lofvers, Park Rozendaal versus Krekenbuurt, maakbaarheid van collectiviteit in: Delft Architectural Studies on Housing ‘Het woonerf leeft / the Woonerf Today”, Delft 2010

Lofvers, W, Stedenbouw op de kaart in: Stedenbouw vak of vacuum, nulmeting Rotterdam’, Rotterdam 2010

 

2009 

'Studie Woonerven, focus op kwaliteiten', in Lay-out 08, 2009

'Brzail Contemporary', in Architectuuragenda Rotterdam, juli-augustus 2009

'Ontwerp en debat', in Nummer, 2009 

De dynamische stad in HUIG 11, Rotterdam_AvBR, februari 2009

 

2008 

Zilte Proeftuin', InnovatieNetwerk, Utrecht, september 2008

'Het Maakbare Land - Internationale Uitwisseling', red. Annelou Evelein, CBKU, september 2008 

Rivierenwijk Oost, Heerhugowaard in Lay-out 04, Rotterdam-SfA, maart 2008

 

2006

‘notes on Phoenix’ in ‘Erasmiaans Urbanisme, naar een urbane wildernis’, Rotterdam 2006. p 94-98

WillemijnLofvers en Endry van Velzen, ‘werken aan de naoorlogse stad, tussen praktijk en onderwijs lectoraat TransUrban 2002-2006', Rotterdam 2006

‘Transformatieperspectief naoorlogse woonwijken’ in: Digitale nieuwsbrief Stimuleringsfonds voor Architectuur, februari 2006

‘bevrijd van het riool!’ in Suburban Ark, Rotterdam2006. P34-40

 

2004

Platteland/ Countryside, in: OASE 63, red. Willemijn Lofvers en MarcelMusch

2004 Nutslandschappen in AvBR#3, december 2004, p. 38-52

 

2003

Smart Architecture, Rotterdam, 2003. p.58-60

Het gouden randje Willemijn Lofvers en Harmen van de Walin: Stad op Straat, AIR, 2003

 

2002 

Het Streekeigen Bedrijvenlandschap van 2020 in Overijssel, Zwolle 2002

 

2001

Prix de Rome 2001 Stedenbouw & Landschapsarchitectuur, red. Olof Koekebakker, Rotterdam 2001, p. 28-29, 50-57

 

2000

Infraecologie, Archiprix 2000, uitg. 010 publishers, Rotterdam 2000, p.36-37

 

1999

InfraEcologie in: Groundcontrol, De Blauwe Kamer, augustus 1999

Infraecologie, Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening, nr.3 1999, p.29-32

 

 

publicaties over projecten

2007  

‘opzoek naar draagvlak’ in De Architect, novermber 2007

 

2005

the Flood / de zondvloed, catalogus 2nd internationalarchitecture biennale Rotterdam, Rotterdam, 2005. Kas en Land P.168

Functionaliteit en een mooi ontwerp gaan hand inhand, Agrarisch Dagblad nr. 167, mei 2005

Kastoren houdt rekening met voedsel, energie en water, Agrarisch Dagblad nr. 106, februari 2005, p.10

 

2004 

OpenBorders, Droog Event #01, Lille 2004

Kas en Land, publicatie A+U Architecture & Urbanism Japan,#403 Young Architects in the Netherlands, p 84-85

 

2003 

InfraEcologie in: Internationale Architecture Biënnale Rotterdam, Interior Taiwan 2003, p.186-189

Delta works in: A Design for Places left over after Planning, cahier II, AtelierHSL, 2003, p. 96-97

Reality Machines, mirroring the Real in Contemporary Dutch Architecture, Photography and Design, NAIpublishers, 2003 Rotterdam, p.143-144

InfraEcologie in: Autobahn und Natur, Hfk/ K38/MattonOffice with Alterra, Hamburg

 

2001 

ProfielSnelwegen, NRC handelsblad, bijlage Profiel Snelwegen, 1 februari 2001

InfraEcologie, 5eNota Ruimtelijke Ordening, MinisterieVROM, Den Haag, 2001. p. 155

 

2000 

InfraEcologie, Archiprix2000, uitg. 010 publishers, Rotterdam 2000, p.36-37

Potenties mobiliteit en infrastructuur, De Architect, oktober 1999, p.32-41

+ Related Projects