Self-Organization in Urban Realm


Rotterdam is a city in transition. Once a strongly governmental-led and top-down planned city, the municipality and other major planning institutions such as developers and housing cooperations, are now looking for different ways to achieve their ambitions in city re-development. More cooperation with civic society and step-by-step development through non-governmental initiatives is seen as the way forward. Meanwhile, civic initiatives are emerging throughout the city and are still struggling to find their way through existing, governmental-led planning routines. This Mobile Track deals with the question how successful co-evolution and horizontal partnerships between these two worlds can be achieved.

Masterclass Stedenbouw


There, I Fixed It is de werktitel van de masterclass. De titel refereert aan een hands on mentaliteit, aan improvisatie, aan plezier van reparatie en aan een triomfantelijk gevoel dat je een urgent probleem toch hebt weten op te lossen. Deze mentaliteit maakt dat je in moeilijke omstandigheden – weinig geld, weinig ruimte, weinig materiaal – toch iets kunt doen. Het is een mentaliteit die je wel aantreft bij zogenaamde bottom-up initiatieven, maar waar de top-down wereld soms een tekort aan heeft. Bovendien is de vraag hoe de top ‘moet’reageren op al die doe-het-zelf activiteit van de bottom. Daarvoor is deze masterclass in het leven geroepen die is bedoeld voor stedenbouwers die werken bij de overheid. De masterclass wordt gepresenteerd tijdens het symposium van het SFA als een soort pamflet (2013). En zou in 2013 van start kunnen gaan.

cultuur programma binnenstad


Bijdrage aan de opzet van het Cultuurprogramma Binnenstad 2020 van de gemeente Rotterdam, afdeling kunst en cultuur.

NL anders


Nederland wordt anders! Visiting critics op bezoek bij Lab Heerhugowaard.

Sweet & Salt


‘Elevator Pitch’ in het kader van een samenwerking tussen Harvard en het Ministerie van Verkeer & Waterstaat over water management in Nederland en de (ontwerp)respons van Nederland op klimaatverandering alhier.

Colijnsplaat


Advies inzake landschappelijke inpassing van binnendijkse zilte aquacultuur (\'Zeeuwse Tong\').

Festivalstad


Het schrijven en illustreren van een advies voor een bedrijfsplan, waarbij de Rotterdamse festivals als motor van stedelijke ontwikkelingen worden beschouwd.

Graetheide


Sparringpartner voor de quick-scan Graetheide naar transformatie mogelijkheden rondom het chemiecluster in de regio Sittard-Geleen.

AIR Programma\-
raad


Lid programmaraad AIR

Lezingen en debat