--> No. 47

Krimp Parkstad

Periode 2008 / Project Krimp Parkstad / Opdrachtgever BNA / Locatie Parkstad Limburg


Parkstad Limburg is een regio waar over grosso modo over de hele linie sprake is van demografische krimp. Daarbinnen is Parkstad Limburg een fikse krimper. Hier doen zich de problemen en dilemma’s voor die verband houden met de bevolkingsteruggangen en deze ook het sterkst en het eerst voelen. Parkstad Limburg loopt in dit opzicht voor op de Nederlandse ontwikkelingen. Uit die -op het eerste gezicht twijfelachtige- koppositie kan ook voordeel getrokken worden, mits tijdig en op doordachte wijze de politieke bakens verzet worden. Politiek is krimp door het samenwerkingsverband van de zeven gemeenten als uitgangspunt erkend, maar daaruit worden nog maar zeer ten dele den nodige consequenties getrokken.

 

 

+ Related Projects