--> No. 46

KansKaart

Periode 2008 / Project KansKaart / Opdrachtgever INnovatieNetwerk / Locatie Rotterdam / Met Jouke Velstra


Workshop Kanskaart voor Verzilting tijdens de Kennisconferentie Leren met Water op 22 april 2008, georganiseerd door Leven met Water, STOWA, Kennisplatform NBW, het InnovatieNetwerk en CURNET.

KansKaart voor Verzilting

In deze workshop kwamen de volgende onderwerpen aan bod: wat is verzilting, wat zijn kansen en mogelijkheden en welke nieuwe concepten kunnen toegepast worden in het beleid ten aanzien van verzilting? 

 

Onder het genot van heerlijke producten die op zilte grond geteeld waren, vonden er pittige discussies plaats onder leiding van Harry Louwenaar van het Maatschap voor Communicatie en inhoudelijke presentaties van Willemijn Lofvers en Jouke Velstra.

 

Een workshop naar aanleiding van de Zilte Proeftuin (Bureau Lofvers) en Leven met Zout Water (Acacia Water).

 

 

+ Related Projects