--> No. 76

B&W Wijnhaven

Periode 2009 / Project B&W Wijnhaven / Opdrachtgever Hogeschool Rotterdam, WDKA / Locatie Rotterdam


Burgemeester Aboutaleb en college bezoeken samen met vertegenwoordigers van de Centrumraad Rotterdam de locatie voor tijdelijk gebruik aan de Wijnhaven.

Tijdelijk Gebruik

Aan de Wijnhaven ligt sinds de sloop, april 2008, van de panden aan de Posthoornstraat een prachtig terrein braak. Het idee dat dit gebied nog minimaal een half jaar wacht op het startsein voor de bouw van 100Hoog heeft ervoor gezorgd dat Willemijn Lofvers en Maik Mager het initiatief hebben genomen om deze locatie onderwerp te laten zijn binnen het lesaanbod van de Hogeschool Rotterdam.


PlaceMaking

De opgave is het mogelijk maken van een informele ontmoetingen tussen omwonenden en buurtgebruikers op het braakliggende terrein. Het schept ruimte voor publieke activiteiten en voorziet in de behoeften van de omgeving. Op deze wijze wordt een positieve betekenis verleend aan de plek en een verbinding gelegd tussen gebruikers en bewoners van de wijk.

‘De tijd tussen sloop en nieuwbouw biedt letterlijk ruimte en uitdaging voor inventieve en creatieve tijdelijke ingrepen.’

 

foto\'s: Roy Borghouts

+ Related Projects