'The Art of Recovery'


The Art of Recovery en het AFFR-debat: "Hoe integreer je tijdelijke initiatieven en maatschappelijke energie in institutionele planning en ontwikkeling?"

Ziskov


Urban Movies #7


Who is allowed to shape our cities, and how do they do it? The screening of the documentary Urbanized (2011), a documentary film by Gary Hustwit, is followed by a discussion with Willemijn Lofvers and Menno van der Veen. Together we will address the issues raised in the documentary with regard to ownership and responsibility in urban planning.

Nieuws


archined.nieuws


collectiviteit waar niemand last van heeft....

De toekomst van de woonerven


Stroom Den Haag organiseert naar aanleiding van de Haagse prijsvraaglocatie voor Europan 10 een debat over de toekomst van de woonerven. Nieuw Waldeck is een typische jaren zeventig \'bloemkoolwijk\', gebouwd volgens de toenmalige opvattingen over geborgenheid, variatie en kindvriendelijkheid. Boris Hocks, Han Dijk en Emile Revier (1ste prijs) en Arjen de Groot en Marjan van Capelle (2de prijs) presenteren hun winnende Europanplannen waarin collectiviteit een belangrijke rol speelt. Het is de vraag of en hoe een \'nieuwe collectiviteit\' deze woonerfwijken een toekomst kan bieden. Deze vraag staat centraal tijdens het debat o.l.v. Catja Edens waarin, naast de genoemde ontwerpers, ook architect Willemijn Lofvers, schrijver/journalist Joris van Casteren en architect Dick van Gameren hun visie geven op collectiviteit, maakbaarheid en woonerven.

Netwerkdiner


Op uitnodiging van AIR komen stedenbouwkundigen bijeen tijdens een besloten (netwerk)diner om te reflecteren op de nulmeting Rotterdam (vak of vacuum) en een vakinhoudelijk gesprek te voeren over de praktijk van het maken en het werken aan de (binnen)stad.

vak of vacuum


Op zaterdag 12 december werd in het NAi het symposium en publiek debat \'STEDENBOUW: VAK OF VACUÜM, een thuiswedstrijd voor Rotterdam Open City\' gehouden.

Specsaver Den Haag


Stand van de Stedenbouw of de toekomst van Den Haag door verschillende brillen bekeken. Niet de stad die door stedenbouwkundige plannen wordt gemaakt maar spontane, soms nauwelijks gesignaleerde ontwikkelingenworden bezocht op voorstel van een achttal kunstenaars, architecten, ondernemers en fotografen.

Groen & de Stad


Op 6 november organiseerde de gemeente Rotterdam in het kader van het Groenjaar 2008 het symposium Green & the City. Voor dit symposium waren een aantal prominente sprekers uitgenodigd om duurzame ambities, ontwikkelingsstrategieën, plannen en projecten toe te lichten. De boodschap: ‘Green needs Power’.

Referentie Rotterdam


Het denken over dé stad is in continue in beweging. In Rotterdam wordt gewerkt aan een veelheid van projecten, visies en plannen die elkaar versterken, tegenspreken of die zich geïsoleerd van elkaar voltrekken. Dit proces wordt versterkt door de wijziging van rollen en posities van de ontwikkelende partijen. Referentie Rotterdam brengt deze transformatie in kaart middels een casestudy.

Sustainable communities


\'Sustainable communities, healthy land- Redesigning the lowlands inspired by social ecology\', co-referent.

Kijken naar Wijken


Minisymposium over de toekomst van bloemkoolwijken in Alkmaar en Heerhugowaard.

KansKaart


Sweet & Salt


‘Elevator Pitch’ in het kader van een samenwerking tussen Harvard en het Ministerie van Verkeer & Waterstaat over water management in Nederland en de (ontwerp)respons van Nederland op klimaatverandering alhier.

Zilte Atlas


Winterschool


In de Winterschool 2007 die door de Academie van Bouwkunst Rotterdam (AvBR) georganiseerd wordt, staat de transformatie van het platteland centraal. De cultuur en het aanzien van het platteland zullen de komende jaren op ingrijpende wijze veranderen.