--> No. 59

Feijenoord

Periode 2009 / Project Feijenoord / Opdrachtgever Hogeschool Utrecht / MUAD / Locatie Utrecht


College MUAD over de ontwikkelingsdynamiek van Rotterdam en de kop van Feijenoord in het bijzonder.

+ Related Projects