--> No. 83

Werkcollege Ontwerpend Onderzoek

Periode 2010 / Project Werkcollege Ontwerpend Onderzoek / Opdrachtgever Rotterdamse Academie van Bouwkunst / Locatie Rotterdam / Met Annet Tijhuis, Catalogtree, Paul van de Laar


In deze werkcollegereeks komen methoden en technieken van ontwerpend onderzoek aan de orde. Cruciaal is dat ontwerpend onderzoek zich richt op het mogelijke het brengt nieuwe mogelijkheden aan het licht bij het zoeken naar oplossingen voor een veelal specifieke opgave. Door ontwerpen te maken worden nieuwe architectonische en/of stedenbouwkundige oplossingen of modellen gevonden en/of nieuwe kennis ontwikkeld, maar zullen ook, in agendastellende zin, ontbrekende kennis en mogelijkheden worden geconstateerd.

Het onderwerp en context van dit werkcollege wordt ontleend aan het gelijknamige onderzoek naar de dynamiek van de stad dat Willemijn Lofvers uitvoert binnen het kenniscentrum TransUrban. De thematische opzet van dit werkcollege volgt die van de TijdLijn Rotterdam. Zowel binnen het onderzoek als binnen dit werkcollege worden economische, sociale, politieke ontwikkelingen ingezet om tendensen te illustreren in de ontwikkeling van de stad zij plaatsen de ruimtelijke ontwikkelingen in een breder perspectief.

+ Related Projects