Verspilling als bron voor stadmaken


Hoe kan uit afval waarde voor de stad worden gecreeerd? En hoe drukken we die waarden dan vervolgens uit? Over deze vraagstukken en meer gaat het boek The Wasted City - approaches to Circular City Making samengesteld door Francesca Miazzo en Mehdi Comeau. Een recensie.

FUR Publicatie


Wie, wat en hoe in Rotterdam?


De afgelopen drie jaar heeft de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) zeer actief geparticipeerd het lectoraat Future Urban Regions (FUR). In afwachting van de FUR publicatie over die periode én van het startsein voor de tweede lectoraatperiode blikt Willemijn Lofvers in deze Huig terug. Wat heeft FUR de RAvB gebracht en wat was de betekenis van de Academie voor het lectoraat? Maar ze kijkt ook vooruit door een agenda voor de komende periode te formuleren.

DIY Assemblages in Urban Regeneration


Rotterdam is a city in transition. Once a strongly governmental-led and top-down planned city, the municipality and other major planning institutions such as developers and housing corporations are now looking for different ways to achieve their ambitions in urban development. More cooperation with civic society and step-by-step development through non-governmental initiatives are seen as the way forward, and various experiments are set out to explore this new approach. As a specific example, this article discusses the Klushuizen (Do-It-Yourself Renovation Houses). The first Klushuizen-experiment started in the derelict neighbourhood of Spangen in Rotterdam at the end of 2004. Future residents could purchase a part of a municipal-obtained building block for free, though with the obligation to renovate the apartment themselves. When this DIY-approach proved to be successful, a sequel was given to this experiment under the title “169 Klushuizen”. As such, the initial experiment was transformed into an instrument for urban regeneration – in Rotterdam and in many other Dutch cities. Meanwhile in Spangen, the initial experiment continued to generate positive spin-off. Many young, resourceful and creative families moved into the area, willing to invest in their homes and in the neighbourhood. As a by-product, several civic initiatives were started, aiming to improve public space. Thus the Klushuizen-approach can be seen as a good example of an innovative assemblage for urban transformation. However, it remains to be seen to which extend and how the role of the planning authorities and the municipality did actually change due to the Klushuizen experiment and approach.

Kunstkalender 2015


Volume #45: Learning


Interview, Rethinking Learning in: December 1, 2015 — by Archis/Volume Learning by Doing A digital interview with Francien van Westrenen, Willemijn Lofvers, Tim Devos and Hans Venhuizen. See: http://volumeproject.org/learning-by-doing/

LUISTEREN


Cahier


Zoet & Zout [p.20-22]


COBOUW


NICIS


QS Openbare ruimte


Quickscan Openbare Ruimte. STROOM & Bureau Lofvers gaan met de quickscan Stedenbouw 2011 op zoek naar voorbeelden van betrokkenheid bij de inrichting, beheer en gebruik van de openbare ruimte in Den Haag.

Het Woonerf leeft


SpecsaverSpecsaver Den Haag


Stand van de Stedenbouw of de toekomst van Den Haag door verschillende brillen bekeken. Niet de stad die door stedenbouwkundige plannen wordt gemaakt maar spontane, soms nauwelijks gesignaleerde ontwikkelingenworden bezocht op voorstel van een achttal kunstenaars, architecten, ondernemers en fotografen.

Lay-out 08


Brazil Comtemporary


Ontwerp & publiek debat


De tijd van economische recessie is een goed moment voor bezinning op de stuwende welvaartsgroei en het idee van eindeloze maakbaarheid. Het is ook het moment om te bezinnen op de inhoud van voorliggende opgaven, om geduide ontwikkelingsperspectieven genuanceerd te onderzoeken en wellicht vraagtekens te plaatsen bij in gang gezette ontwikkelingen.

Zilte ProefTuin


HUIG


Groen & de Stad


Waterdunen


ZoutTuin


De toekomstige verzilting van de Nederlandse polders is onvermijdelijk maar biedt een uitgelezen kans om zilte gewassen te telen en zo nieuwe streekproducten te ontwikkelen. In de Zouttuin wordt geexperimenteerd met de teelt van zilte gewassen in de polder.

Notes on Phoenix


Publicaties