Leren van dramaturgie


Het afstuderen op de Rotterdamse academie is het samenvallen van de praktijk en het onderwijs, van denken en doen, gekenschetst door het uitdragen van een tweeledige boodschap: de profilering als architect of stedenbouwkundige middels reflectie op maatschappelijke dan wel ruimtelijke context en een ontwerp als proeve van bekwaamheid. Dat is geen sinecure.

Verspilling als bron voor stadmaken


Hoe kan uit afval waarde voor de stad worden gecreeerd? En hoe drukken we die waarden dan vervolgens uit? Over deze vraagstukken en meer gaat het boek The Wasted City - approaches to Circular City Making samengesteld door Francesca Miazzo en Mehdi Comeau. Een recensie.

FUR Publicatie


Wie, wat en hoe in Rotterdam?


De afgelopen drie jaar heeft de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) zeer actief geparticipeerd het lectoraat Future Urban Regions (FUR). In afwachting van de FUR publicatie over die periode én van het startsein voor de tweede lectoraatperiode blikt Willemijn Lofvers in deze Huig terug. Wat heeft FUR de RAvB gebracht en wat was de betekenis van de Academie voor het lectoraat? Maar ze kijkt ook vooruit door een agenda voor de komende periode te formuleren.

DIY Assemblages in Urban Regeneration


Rotterdam is a city in transition. Once a strongly governmental-led and top-down planned city, the municipality and other major planning institutions such as developers and housing corporations are now looking for different ways to achieve their ambitions in urban development. More cooperation with civic society and step-by-step development through non-governmental initiatives are seen as the way forward, and various experiments are set out to explore this new approach. As a specific example, this article discusses the Klushuizen (Do-It-Yourself Renovation Houses). The first Klushuizen-experiment started in the derelict neighbourhood of Spangen in Rotterdam at the end of 2004. Future residents could purchase a part of a municipal-obtained building block for free, though with the obligation to renovate the apartment themselves. When this DIY-approach proved to be successful, a sequel was given to this experiment under the title “169 Klushuizen”. As such, the initial experiment was transformed into an instrument for urban regeneration – in Rotterdam and in many other Dutch cities. Meanwhile in Spangen, the initial experiment continued to generate positive spin-off. Many young, resourceful and creative families moved into the area, willing to invest in their homes and in the neighbourhood. As a by-product, several civic initiatives were started, aiming to improve public space. Thus the Klushuizen-approach can be seen as a good example of an innovative assemblage for urban transformation. However, it remains to be seen to which extend and how the role of the planning authorities and the municipality did actually change due to the Klushuizen experiment and approach.

Kunstkalender 2015


Volume #45: Learning


Interview, Rethinking Learning in: December 1, 2015 — by Archis/Volume Learning by Doing A digital interview with Francien van Westrenen, Willemijn Lofvers, Tim Devos and Hans Venhuizen. See: http://volumeproject.org/learning-by-doing/

LUISTEREN


Cahier


Zoet & Zout [p.20-22]


COBOUW


NICIS


Sterke woonerfwijken: Voorkomen is beter dan herstructureren Hoewel de woonerfwijken uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw het gemiddeld gezien heel aardig doen, zijn er al enige tijd tekenen van achteruitgang te zien. Als daar nu op kleine schaal op ingegrepen wordt, scheelt dat grootschalige en dure reparaties in de toekomst. Dat staat in ‘Sterke woonerfwijken. Voorkomen is beter dan herstructureren’, een gezamenlijke publicatie van Nicis Institute en de G32 die op 29 september op de eerste gezamenlijke G32-Jaarconferentie door wethouder Edo Haan van Zoetermeer werd aangeboden aan minister Opstelten.

QS Openbare ruimte


Quickscan Openbare Ruimte. STROOM & Bureau Lofvers gaan met de quickscan Stedenbouw 2011 op zoek naar voorbeelden van betrokkenheid bij de inrichting, beheer en gebruik van de openbare ruimte in Den Haag.

Stedenbouw zien in Den Haag


Een papierwarenfabriek als voorbeeld voor de stad Een wethouder staat op het dak van een kantoorgebouw en kijkt uit over het gebied. “Dit hier”, zegt hij terwijl zijn arm een weids gebaar over de Binckhorst maakt, “dit gebied is over 30 jaar een fantastisch stuk stad waar mensen hoogwaardig wonen, werken, recreëren. Maar daarvoor moet nog wel veel gebeuren.” Met ontroering in zijn stem spreekt hij ons en zichzelf bemoedigend toe “Het is me allemaal niet niks wat we hier gaan realiseren.” Het contrast tussen die dromende cleane wethouder in donker pak daar bovenop dat dak met de werkende, ietwat morsige autosloper beneden hem kan bijna niet groter. Die autosloperij past niet in het wensbeeld dat de wethouder zojuist geschetst heeft. En dat geldt ook voor de jachthaven, de snackbar, het dierencrematorium of de papierwarenfabriek. Zij die de Binckhorst nu tot een bijzonder en karakteristiek gebied maken moeten plaatsmaken voor iets anders, iets uitwisselbaars, iets wat alle steden willen, iets met kosmopolitisch, duurzaam, ‘empty nesters’, urban creatives, leisure en café latte op een terrazzo in de zon.

Het Woonerf leeft


Specsaver


Terugkijkend op de quickscan van fietstocht, café’s en gesprek valt een aantal zaken op.

vak of vacuüm


Specsaver Den Haag


Stand van de Stedenbouw of de toekomst van Den Haag door verschillende brillen bekeken. Niet de stad die door stedenbouwkundige plannen wordt gemaakt maar spontane, soms nauwelijks gesignaleerde ontwikkelingenworden bezocht op voorstel van een achttal kunstenaars, architecten, ondernemers en fotografen.

Lay-out 08


Brazil Comtemporary


In het NAi wordt de metropool São Paulo gepresenteerd, niet als locatie van mooie gebouwen maar als een unieke stedelijke conditie.

Ontwerp & publiek debat


De tijd van economische recessie is een goed moment voor bezinning op de stuwende welvaartsgroei en het idee van eindeloze maakbaarheid. Het is ook het moment om te bezinnen op de inhoud van voorliggende opgaven, om geduide ontwikkelingsperspectieven genuanceerd te onderzoeken en wellicht vraagtekens te plaatsen bij in gang gezette ontwikkelingen.

Zilte ProefTuin


HUIG


Groen & de Stad


Op 6 november organiseerde de gemeente Rotterdam in het kader van het Groenjaar 2008 het symposium Green & the City. Voor dit symposium waren een aantal prominente sprekers uitgenodigd om duurzame ambities, ontwikkelingsstrategieën, plannen en projecten toe te lichten. De boodschap: ‘Green needs Power’.

Waterdunen


ZoutTuin


De toekomstige verzilting van de Nederlandse polders is onvermijdelijk maar biedt een uitgelezen kans om zilte gewassen te telen en zo nieuwe streekproducten te ontwikkelen. In de Zouttuin wordt geexperimenteerd met de teelt van zilte gewassen in de polder.

Notes on Phoenix


Transformatie\-
perspectief


De aanpak van naoorlogse wijken moet niet als een geïsoleerd fenomeen worden beschouwd. Toch zien we hiervan in de praktijk, of het nu gaat om beleid, visie of projecten, nog weinig terug. Inzicht in de betekenis van de transformatie van naoorlogse wijken voor stad en regio is vrijwel nergens een aandachtspunt.

Publicaties