NICIS


Sterke woonerfwijken: Voorkomen is beter dan herstructureren Hoewel de woonerfwijken uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw het gemiddeld gezien heel aardig doen, zijn er al enige tijd tekenen van achteruitgang te zien. Als daar nu op kleine schaal op ingegrepen wordt, scheelt dat grootschalige en dure reparaties in de toekomst. Dat staat in ‘Sterke woonerfwijken. Voorkomen is beter dan herstructureren’, een gezamenlijke publicatie van Nicis Institute en de G32 die op 29 september op de eerste gezamenlijke G32-Jaarconferentie door wethouder Edo Haan van Zoetermeer werd aangeboden aan minister Opstelten.

Nieuws


goed WONEN


Workshop Balearen


Twee workshops met bewoners en professionals zorgen voor de nodige aanscherping van het onderzoek Studie Woonerven / Studie Lunetten en leveren input voor een afsluitende discussie, verwacht eind van dit jaar in Utrecht.

De toekomst van de woonerven


Stroom Den Haag organiseert naar aanleiding van de Haagse prijsvraaglocatie voor Europan 10 een debat over de toekomst van de woonerven. Nieuw Waldeck is een typische jaren zeventig \'bloemkoolwijk\', gebouwd volgens de toenmalige opvattingen over geborgenheid, variatie en kindvriendelijkheid. Boris Hocks, Han Dijk en Emile Revier (1ste prijs) en Arjen de Groot en Marjan van Capelle (2de prijs) presenteren hun winnende Europanplannen waarin collectiviteit een belangrijke rol speelt. Het is de vraag of en hoe een \'nieuwe collectiviteit\' deze woonerfwijken een toekomst kan bieden. Deze vraag staat centraal tijdens het debat o.l.v. Catja Edens waarin, naast de genoemde ontwerpers, ook architect Willemijn Lofvers, schrijver/journalist Joris van Casteren en architect Dick van Gameren hun visie geven op collectiviteit, maakbaarheid en woonerven.

perspectief op verandering


Lezing op locatie (Julianadorp) voor het netwerk bloemkoolwijken van het SEV.

Woonerfparels


Woonerven in de praktijk


De Studie Woonerven ‘in de praktijk’ is een ontwerpend onderzoek naar de sociaalruimtelijke dynamiek van woonerfwijken. De focus ligt in deze fase op ‘de praktijk’ het woonerf als sociaalruimtelijke eenheid, de ruimtelijke kwaliteit, de sociale veranderingen en de omgang met diffuse grenzen.

Studie Lunetten


Aorta richt zich in 2009 op het democratiseringsproces in de ruimtelijke ordening en de rol van de gebruiker. In dat licht ziet zij voor zichzelf een rol weggelegd binnen het huidige discours over de ontwikkeling van laatnaoorlogse wijken en Lunetten in het bijzonder. Aorta heeft Bureau Lofvers uitgenodigd om deze opgave inzichtelijk te maken. Deze uitnodiging is gebaseerd op de resultaten van de ‘Studie Woonerven’.

Woonerven


Studie Woonerven is een ruimtelijk-sociologisch onderzoek in vervolg op de studie ‘Bloemkoolwijken’. Dit type laatnaoorlogse wijken zijn te doorgronden wanneer men inzoomt op het schaalniveau van de woning in relatie tot de openbare ruimte. Deze relatie is ideologisch vertaald in het woonerf. Het woonerf is de verzamelterm voor de ruimtelijke en sociale eenheid in de planvorming uit de jaren 70 en 80. Deze wordt gedefinieerd door de private en openbare ruimte, de organisatie daarvan en de sociale interactie daartussen. In de bloemkoolwijken is sprake van laboratoria van collectieve verkavelingsvormen, overgangen privé-collectief en privé-openbaar.

Kijken naar Wijken


Minisymposium over de toekomst van bloemkoolwijken in Alkmaar en Heerhugowaard.