Stadsklas


NICIS


B&W Wijnhaven


Krimp Parkstad


Rivierenwijk Oost


Tijdlijn


Doornbos


De studie is een verkenning naar de transformatiemogelijkheden van Doornbos en schetst een transformatieperspectief voor de noordelijk gelegen buurten.De atmosfeer van Doornbos is die van een tuindorp met een stedelijk karakter.Kan je dit karakter moderniseren of actualiseren? Deze inzet heeft geresulteerd in een strategische laagbouwontwikkeling met een programmatische verdichting.

Mariahoeve


Deze studie, die Bureau Lofvers samen met de Nijl Architecten in opdracht van Haag Wonen, Staedion en gemeente Den Haag heeft verricht, schetst een transformatieperspectief voor de wijk Mariahoeve te Den Haag.

Heerhugowaard


De Gebiedsvisie Heerhugowaard maakt de huidige ruimtelijke condities en de programmatische opbouw van Heerhugowaard inzichtelijk en benoemt de kansen voor transformatie aan de hand van drie cases.

Campus Hoogvliet