Stadsklas


NICIS


Sterke woonerfwijken: Voorkomen is beter dan herstructureren Hoewel de woonerfwijken uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw het gemiddeld gezien heel aardig doen, zijn er al enige tijd tekenen van achteruitgang te zien. Als daar nu op kleine schaal op ingegrepen wordt, scheelt dat grootschalige en dure reparaties in de toekomst. Dat staat in ‘Sterke woonerfwijken. Voorkomen is beter dan herstructureren’, een gezamenlijke publicatie van Nicis Institute en de G32 die op 29 september op de eerste gezamenlijke G32-Jaarconferentie door wethouder Edo Haan van Zoetermeer werd aangeboden aan minister Opstelten.

B&W Wijnhaven


Krimp Parkstad


Parkstad Limburg is een regio waar over grosso modo over de hele linie sprake is van demografische krimp. Daarbinnen is Parkstad Limburg een fikse krimper. Hier doen zich de problemen en dilemma’s voor die verband houden met de bevolkingsteruggangen en deze ook het sterkst en het eerst voelen. Parkstad Limburg loopt in dit opzicht voor op de Nederlandse ontwikkelingen. Uit die -op het eerste gezicht twijfelachtige- koppositie kan ook voordeel getrokken worden, mits tijdig en op doordachte wijze de politieke bakens verzet worden. Politiek is krimp door het samenwerkingsverband van de zeven gemeenten als uitgangspunt erkend, maar daaruit worden nog maar zeer ten dele den nodige consequenties getrokken.

Rivierenwijk Oost


Tijdlijn


Doornbos


De studie is een verkenning naar de transformatiemogelijkheden van Doornbos en schetst een transformatieperspectief voor de noordelijk gelegen buurten.De atmosfeer van Doornbos is die van een tuindorp met een stedelijk karakter.Kan je dit karakter moderniseren of actualiseren? Deze inzet heeft geresulteerd in een strategische laagbouwontwikkeling met een programmatische verdichting.

Mariahoeve


Deze studie, die Bureau Lofvers samen met de Nijl Architecten in opdracht van Haag Wonen, Staedion en gemeente Den Haag heeft verricht, schetst een transformatieperspectief voor de wijk Mariahoeve te Den Haag.

Heerhugowaard


De Gebiedsvisie Heerhugowaard maakt de huidige ruimtelijke condities en de programmatische opbouw van Heerhugowaard inzichtelijk en benoemt de kansen voor transformatie aan de hand van drie cases.

Campus Hoogvliet