--> No. 71

Lay-out 08

Periode 2009 / Project Lay-out 08 / Opdrachtgever SfA / Met Janine Schrijver, Jutten Architectuur, Nio Stedelijk Onderzoek


Lay-out 08 over de Focus op kwaliteiten in Woonerven is verschenen bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Naar verwachting zullen toekomstige transformatieopgaven zich in de woonerven afspelen. De studie Woonerven van Willemijn Lofvers, Nynke Jutten en Ivan Nio richt zich niet zozeer op de problemen, maar op de kwaliteiten van het woonerf. Het onderzoek is een pleidooi voor een zorgvuldige aanpak van de woonerfwijken met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit in de woning en de beleving op het woonerf. De foto’s van Janine Schrijver geven een goed beeld van een tweetal woonerven.

+ Related Projects