--> No. 94

Het Woonerf leeft

Periode 2009–2010 / Project Het Woonerf leeft / Opdrachtgever TU-Delft / Met Jutten Architectuur


Nynke Jutten en Willemijn Lofvers, ‘Park Rozendaal versus Krekenbuurt, maakbaarheid van collectiviteit’ in DASH 3 (Rotterdam, NAi Uitgevers 2010), p.36 Nl/ENG


In 'het woonerf leeft' richt DASH zich op de verworvenheden, achtergronden en actualiteit van het Nederlandse woonerf en in bredere zin op het wonen aan een gemeenschappelijk erf.

 

Twee bijzondere projecten uit de jaren zeventig, Park Rozendaal in Leusden en de Krekenbuurt in Zwolle, worden door Lofvers & Jutten nauwgezet onderzocht en met elkaar vergeleken om hun voortdurende succes te kunnen verklaren.

+ Related Projects