--> No. 116

NICIS

Periode 2011 / Project NICIS / Opdrachtgever NICIS / Met Jutten Architectuur, Nio Stedelijk Onderzoek


Sterke woonerfwijken: Voorkomen is beter dan herstructureren Hoewel de woonerfwijken uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw het gemiddeld gezien heel aardig doen, zijn er al enige tijd tekenen van achteruitgang te zien. Als daar nu op kleine schaal op ingegrepen wordt, scheelt dat grootschalige en dure reparaties in de toekomst. Dat staat in ‘Sterke woonerfwijken. Voorkomen is beter dan herstructureren’, een gezamenlijke publicatie van Nicis Institute en de G32 die op 29 september op de eerste gezamenlijke G32-Jaarconferentie door wethouder Edo Haan van Zoetermeer werd aangeboden aan minister Opstelten.

Weinig aandacht voor 20 procent Nederlandse woningen

Van alle woningen in Nederland staat 20 procent in een zogenaamde woonerfwijk de wijken met veel laagbouw en autoluwe hofjes die in de jaren 70 en 80 werden gebouwd als reactie op de massale galerijflats van de jaren 60. Toch is er vrijwel geen aandacht voor de wijken. Volgens de schrijvers dreigen deze wijken daardoor te worden wat de aandachtswijken uit de wederopbouwperiode nu zijn. Maar dit kan met relatief eenvoudige opknapbeurten voorkomen worden.

 

Imagoproblemen en verouderde woningtypen

De wijken hebben te maken met enkele problemen die langzaam steeds duidelijker zichtbaar zijn. Zo blijkt uit cijfers van het Kadaster dat de waarde van de huizen achteruit gaat. Vaak is dit het gevolg van een negatief imago van de wijken, waar bewoners zich overigens vaak niet in herkennen. Verder blijkt het moeilijk experimentele woningtypen, zoals de zogenaamde HAT-eenheden voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens te verhuren . Deze groepen vinden vooral de ligging van de wijken onaantrekkelijk.

 

Publicatie biedt analyses, voorbeelden en oplossingen

De publicatie biedt naast analyses van de situatie en voorbeelden van aanpak een serie handreikingen om de trend in de woonerfwijken te keren. Zo kan het imago verbeteren wanneer er gewezen wordt op de voordelen die ze nog altijd hebben. Doordat het er rustig wonen is en ze een goede prijs-kwaliteit verhouding hebben zijn het ideale wijken voor gezinnen. Kleinschalige fysieke ingrepen zijn vaak nuttig om de openbare ruimte aan te laten sluiten op de wensen van nu. Verder kunnen in sommige wijken of specifieke delen daarvan sociale ingrepen nodig zijn om te voorkomen dat problemen zich verspreiden en de wijken afglijden. Tot slot roept de publicatie op bij alle ingrepen de lessen die zijn geleerd bij de aanpak van de 40 aandachtswijken toe te passen.

 

http://www.nicis.nl/Wat_doen_wij/Verspreiding/Docbank/Wonen/Wijken/Wijkenaanpak/Sterke_woonerfwijken_Voorkomen_is_beter_dan_herstructureren:232896

+ Related Projects