--> No. 93

De toekomst van de woonerven

Periode 2010 / Project De toekomst van de woonerven / Opdrachtgever Stroom / Locatie Den Haag


Stroom Den Haag organiseert naar aanleiding van de Haagse prijsvraaglocatie voor Europan 10 een debat over de toekomst van de woonerven. Nieuw Waldeck is een typische jaren zeventig \'bloemkoolwijk\', gebouwd volgens de toenmalige opvattingen over geborgenheid, variatie en kindvriendelijkheid. Boris Hocks, Han Dijk en Emile Revier (1ste prijs) en Arjen de Groot en Marjan van Capelle (2de prijs) presenteren hun winnende Europanplannen waarin collectiviteit een belangrijke rol speelt. Het is de vraag of en hoe een \'nieuwe collectiviteit\' deze woonerfwijken een toekomst kan bieden. Deze vraag staat centraal tijdens het debat o.l.v. Catja Edens waarin, naast de genoemde ontwerpers, ook architect Willemijn Lofvers, schrijver/journalist Joris van Casteren en architect Dick van Gameren hun visie geven op collectiviteit, maakbaarheid en woonerven.

Na de grootschalige herstructurering van de wederopbouw-wijken, zijn de woonerfwijken uit de jaren zeventig en tachtig de volgende in de rij \'grote bouwopgaven\'. De ruimtelijke opzet van deze wijken, die grotendeels sociaal gemotiveerd werd, zou niet goed meer aansluiten bij de huidige woonwensen. Tegelijk spelen de vragen die aan deze wijken ten grondslag lagen -vragen over collectiviteit, grenzen tussen privé en publiek, diversiteit in woningen en ruimte voor speelplekken- nog altijd een rol bij nieuwe woonwijken. Dat maakt de woonerven tot een interessant studiegebied: enerzijds om ze vanuit hun kwaliteiten verder te ontwikkelen en anderzijds om ervan te leren voor toekomstige woonopgaven.

 

Architect Willemijn Lofvers houdt zich al een aantal jaren intensief bezig met onderzoek naar de woonerven. Zij gaat in haar bijdrage in op de maakbaarheid van collectiviteit. Schrijver en journalist Joris van Casteren vertelt over zijn jeugd in Lelystad waar hij in 2008 het gelijknamige boek - genomineerd voor de AKO Literatuurprijs - over schreef: "Die maakbaarheidsillusie van Lelystad is verweven met mijn leven." Daarnaast neemt architect Dick van Gameren deel aan het debat. Hij is o.m. redacteur van het tijdschrift DASH (Delft Architectural Studies on Housing) waarvan het derde nummer \'Het woonerf leeft\' zojuist is verschenen en ook verkrijgbaar is bij Stroom. Architectuurhistoricus Catja Edens (Bureau Spatie) treedt op als moderator.

+ Related Projects