--> No. 74

Woonerven in de praktijk

Periode 2009–2011 / Project Woonerven in de praktijk / Opdrachtgever SfA / Met Jutten Architectuur, Nio Stedelijk Onderzoek


De Studie Woonerven ‘in de praktijk’ is een ontwerpend onderzoek naar de sociaalruimtelijke dynamiek van woonerfwijken. De focus ligt in deze fase op ‘de praktijk’ het woonerf als sociaalruimtelijke eenheid, de ruimtelijke kwaliteit, de sociale veranderingen en de omgang met diffuse grenzen.

Focus op het woonerf in de praktijk

1. ruimtelijke kwaliteiten: ruimtelijke opzet en overmaat

2. sociale veranderingen:  verstedelijking en een diversificatie van woonculturen

3. diffuse grenzen de overgang tussen privaat en openbaar bezit, het herdefiniëren van


De vormgeving van de balans tussen privacy en collectiviteit is één van de lessen die we kunnen leren van de opzet van deze sociaal – ruimtelijke typologie uit de jaren 70.In de actualiseringopgaven van de woonerfwijken dient de collectieve ruimte opnieuw gedefinieerd te worden en is een nieuwe visie op de overgangszone onmisbaar.

+ Related Projects