--> No. 99

Workshop Balearen

Periode 2010 / Project Workshop Balearen / Opdrachtgever architectuucentrum Aorta / Locatie www.aorta.nu / Met Buro Staat, Jutten Architectuur


Twee workshops met bewoners en professionals zorgen voor de nodige aanscherping van het onderzoek Studie Woonerven / Studie Lunetten en leveren input voor een afsluitende discussie, verwacht eind van dit jaar in Utrecht.

In de Studie Woonerven (2009), van Ivan Nio, Willemijn Lofvers en Nynke Jutten, is onderzoek verricht naar de sociaal-ruimtelijke interactie in woonerfwijken. In dit onderzoek is een sterke focus op de overgangszone tussen openbare en privé ruimten. Als vervolg op dit onderzoek wil architectuurcentrum Aorta verder onderzoek doen naar het gebruik, de beleving en de betekenis van de collectieve buitenruimtes in de wijk Lunetten. In dit vervolgonderzoek, getiteld Studie Woonerven Lunetten, werkt Aorta samen met de Ivan Nio, Willemijn Lofvers, Nynke Jutten en Döske van der Wilk.

+ Related Projects