--> No. 103

goed WONEN

Periode 2010–2011 / Project goed WONEN / Opdrachtgever AORTA / Locatie Utrecht / Met Döske van der Wilk, Jutten Architectuur, Nio Stedelijk Onderzoek


In de Studie Woonerven (2009), van Ivan Nio, Willemijn Lofvers en Nynke Jutten, is onderzoek verricht naar de sociaal-ruimtelijke interactie in woonerfwijken. In dit onderzoek is een sterke focus op de overgangszone tussen openbare en privé ruimten. Als vervolg op dit onderzoek heeft architectuurcentrum Aorta verder onderzoek gedaan naar het gebruik, de beleving en de betekenis van de collectieve buitenruimtes in de wijk Lunetten. In dit vervolgonderzoek, getiteld Studie Woonerven Lunetten, werkte Aorta samen met stadssociologen Ivan Nio en Döske van der Wilk en stedenbouwkundigen Willemijn Lofvers en Nynke Jutten.

Aan de hand van interviews, een ruimtelijke analyse en twee verdiepende workshops met bewoners en professionals, is inzicht gekregen in de beleving en gebruik van de onderzochte woonerven.

Het onderzoek zal worden gepresenteerd met een afsluitende discussie. Onder leiding van Catja Edens kunt u in gesprek met de onderzoekers, vertegenwoordigers van de corporaties Portaal en Mitros, Frank van der Zande Hoofd Ontwerp Openbare Ruimte van de gemeente Utrecht, Harrie Bosch Wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Utrecht, Ineke Hoeberichts gebiedsmanager Mitros Utrecht, Martin van der Zwan directeur van Planterra en Trees van Haarst directeur Portaal Utrecht. Bewoners en geïnteresseerden zijn van harte welkom deze avond bij te wonen.


Datum: 24 januari 

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Musketon, Hondsrug 19 Kosten: gratis, reserveren is aanbevolen via tours@aorta.nu

+ Related Projects