--> No. 91

perspectief op verandering

Periode 2010 / Project perspectief op verandering / Opdrachtgever SEV / Locatie Julianadorp


Lezing op locatie (Julianadorp) voor het netwerk bloemkoolwijken van het SEV.

SEV heeft een netwerk bloemkoolwijken waar 12 steden met 19 wijken aan deelnemen. Zij experimenten met fysieke, sociale en beheer ingrepen.

 

De lezing ihkv Studie Woonerven‘focus op kwaliteiten/perspectief op verandering’ voor dit netwerk gaat in op de ontwikkeling van woonerfwijken en de sociaal ruimtelijke typologie van het woonerf. Op de schaal van het woonerf is de ‘ondoordringbare kluwen’ van woonerfwijken pas te doorgronden. Op dit schaalniveau is vormgegeven aan een nieuw woonideaal. In de actualiseringopgaven dient de balans tussen privacy en collectiviteit opnieuw gedefinieerd te worden en is een visie op de overgangszone tussen de verschillende domeinen onmisbaar. Opgaven betreffen het opnieuw vormgeven van deze relaties, (binnen en buiten, privaat en publiek bezit) het herdefiniëren van erfgrenzen en de organisatie van beheer.

+ Related Projects