--> No. 112

SEV publicatie woonerven

Periode 2011 / Project SEV publicatie woonerven / Opdrachtgever Aorta, SEV / Locatie Utrecht / Met Jutten Architectuur, Nio Stedelijk Onderzoek


De Studie is een sociaal-ruimtelijk onderzoek naar de opzet en het gebruik van collectieve buitenruimten in een Utrechtse woonwijk. de publicatie kan worden gedownload op: http://www.sev.nl/rapporten/rapport.asp?code_pblc=1068

De publieke en collectieve ruimten van woonerfwijken kunnen bijzondere kwaliteiten bezitten. Dit blijkt uit de Studie Woonerven Lunetten die de SEV samen met het Utrechtse architectuurcentrum Aorta heeft laten maken.

De studie gaat over de opzet én het gebruik van de collectieve buitenruimten van deze Utrechtse woonerfwijk. De SEV presenteert deze studie in het kader van haar publieke ruimteprogramma Where Life Swirls. Het onderzoek lag in handen van Ivan Nio, Nynke Jutten en Willemijn Lofvers.

 

Woonerfwijken

De Studie Woonerven Lunetten sluit aan bij de groeiende belangstelling voor ‘woonerfwijken’. De bloeiperiode van deze woonerfwijken’ ligt tussen 1975 en 1985.

Onmiskenbaar zijn veel van deze wijken onderhevig aan vormen van neergang. De reden daarvoor is dat ze de sterke middengroepen niet meer kunnen vasthouden. Toch maken recente studies duidelijk dat veel van deze wijken onverminderd populair zijn en nog grote kwaliteiten bezitten. Sommigen voorspellen zelfs een tweede bloeiperiode, omdat deze wijken juist aansluiten bij gewilde kwaliteiten als kleinschaligheid, beslotenheid en overzichtelijkheid.

 

 

 

Tussen privé en openbaar

 

Ivan Nio (Nio Stedelijk Onderzoek), Nynke Jutten (Jutten Architectuur) en Willemijn Lofvers (bureau Lofvers) staan in hun studie vooral stil bij de overgangen tussen privéruimten, openbare ruimten en collectieve ruimten. Juist deze overgangen worden vaak als de achilleshiel van deze wijken gezien. De auteurs maken duidelijk dat met relatief kleine ingrepen deze overgangen verbeterd kunnen worden en maken tegelijkertijd duidelijk dat woonerven steeds nieuwe generaties bewoners weten te inspireren. De bedenkelijke geur van vergane glorie die sommige van deze wijken aankleeft, gaat volledig aan de woonerven die in deze studie van Lunetten centraal staan, voorbij. De auteur waarschuwen voor grove generalisatie ten aanzien van woonerfwijken. Kijk steeds heel precies, als je deze wijken wil verbeteren, is hun boodschap. Woonerfwijken kunnen enorm van elkaar verschillen, in hun opzet, ligging en bewoners. Zo blijken delen van Lunetten helemaal niet gevoelig voor processen van downgrading en aantrekkelijk voor hoger opgeleiden. Het geheim van de kracht van Lunetten, schrijven de auteurs, ligt deels in de ligging (in de luwte van de populaire woonstad Utrecht), deels in de talrijke voorzieningen, maar juist ook in de aanwezigheid van betrokken ‘sterke’ bewoners.

 

 

Verbeteren

 

Wie geïnteresseerd is in het gebruik van de publieke en collectieve ruimten van woonerfwijken en nadenkt over verbeterplannen vindt in de Studie Woonerven Lunetten tal van observaties en suggesties om deze ruimten met lichte ingrepen te verbeteren.

 

 

 

+ Related Projects