--> No. 64

Studie Lunetten

Periode 2009–2010 / Project Studie Lunetten / Opdrachtgever AORTA / Locatie Utrecht / Met Jutten Architectuur, Nio Stedelijk Onderzoek


Aorta richt zich in 2009 op het democratiseringsproces in de ruimtelijke ordening en de rol van de gebruiker. In dat licht ziet zij voor zichzelf een rol weggelegd binnen het huidige discours over de ontwikkeling van laatnaoorlogse wijken en Lunetten in het bijzonder. Aorta heeft Bureau Lofvers uitgenodigd om deze opgave inzichtelijk te maken. Deze uitnodiging is gebaseerd op de resultaten van de ‘Studie Woonerven’.

Doel van de studie is bewoners te betrekken bij het formuleren van mogelijke transformatie opgaven in een jaren 70/80 woonwijk. Uitgangspunt is de kwaliteit van de wijk. Er wordt onderzocht op welke wijze veranderingen op het lagere schaalniveau gewenst zijn cq. gerealiseerd kunnen worden die bijdragen aan de kwaliteit van de wijk.

 

Studie Lunetten omvat een ontwerpend onderzoek op de overgangszone tussen het private en het publieke domein. In de huidige wooncultuur lijkt deze te botsen wat betekent dit voor het wooncomfort van de bewoners in een bloemkoolwijk?

+ Related Projects