--> No. 82

Woonerfparels

Periode 2009–2010 / Project Woonerfparels / Opdrachtgever SfA / Met Jutten Architectuur


Woonerfwijken staan in de aandacht. Niet zozeer vanwege hun ruimtelijke kwaliteiten maar vanwege de ophanden zijnde herstructureringsopgave. Tussen de bulk van de bouwproductie uit de jaren zeventig en tachtig bevinden zich onverwachte parels. In de opzet als wijk of in delen daarvan als woonerf, in de architectuur of in de ruimtelijke opzet van de woning zelf.

Bijzondere woonerfwijken zijn Parkstad Leusden, de Krekenbuurt Zwolle, maar ook  Baggelhuizen Assen en Geestenberg in Eindhoven. De kwaliteiten van deze erven worden bepaald door een overmaat aan ruimte de afstand tussen de woningen, de inrichting van het erf en de wijze waarop het erf is toe te eigenen voor eigen gebruik. In deze erven zijn bijzondere woningtypologieën te vinden die ontstaan door de horizontale en verticale schakeling van woningen waardoor er ook ruimtelijke kwaliteiten ontstaan in het interieur. Deze ontworpen overmaat biedt ruimte voor hobbytafels onder het dak, speelplekken op de entresol en extra kamers die naar eigen inzicht zijn in te delen en te gebruiken.


Uit de opzet van deze grote en kleine parels blijkt dat het er subtiele overgangen zijn gemaakt op het erf en in de woning. Daarnaast dragen collectieve voorzieningen bij aan saamhorigheid op het erf en wijkniveau. Hoe is de collectieve invloedssfeer hier vormgegeven of georganiseerd? En op welke wijze, en dat is misschien tegenwoordig nog wel belangrijker, wordt de privacy van de bewoners afgeschermd?

 

 

+ Related Projects