--> No. 63

Zilte ProefTuin

Periode 2008–2009 / Project Zilte ProefTuin / Opdrachtgever INnovatieNetwerk


InnovatieNetwerk heeft een rapport gepubliceerd over de Zilte ProefTuin, een geografische verkenning van kansen.

De tendens is verzilting te benutten in plaats van te bestrijden, met speciale aandacht voor de landbouw als economische drager van een zilte omgeving. Dit rapport (08.2.172) is te bestellen en/of als pdf te downloaden op www.innovatienetwerk.org

 

legenda

1. HalalLandschap

2.`moeraslandbouw

3. fleur-de-mer

4.KwelKwekeij

5. SIdderAal

6. SpaBad

7. StadStrand 

8. Zoutracen

9. Blauwe Energie

+ Related Projects