--> No. 42

Waterdunen

Periode 2008 / Project Waterdunen / Opdrachtgever Hogeschool Zeeland / Locatie Zeeuws Vlaanderen


Waterdunen is een gebiedsontwikkelingsproject van circa 300 ha in West Zeeuws Vlaanderen.

De doelstelling van het project Waterdunen is om de kustverdediging tussen Breskens en Groede op de vereiste veiligheid te brengen in combinatie met de ontwikkeling van recreatie en natuur. De Oud Breskenspolder is aangewezen als locatie voor dit (pilot)project. De gemeente Sluis, de recreatie ondernemer Molecaten, de provincie Zeeland en het Zeeuws Landschap willen gezamenlijk het plan Waterdunen tot uitvoering brengen.

Het inpassen van zilte teelten of zilte landbouw in Waterdunen wordt gezien als compensatie richting de agrariërs. Aan de randen van de te ontwikkelen zilte natuur binnen de planvariant ‘Gevarieerd Waterdunen’ (MER) is hiervoor een ruimte van ongeveer 30 ha gereserveerd.

 

Bureau Lofvers heeft een negental illustraties aangeleverd op basis van het concept ZIlte ProefTuin ter ondersteuning van de communicatie.

 

 

+ Related Projects