--> No. 121

Zoet & Zout [p.20-22]

Periode 2011–2012 / Project Zoet & Zout [p.20-22] / Opdrachtgever Tracy Metz / Locatie Rotterdam


Flow Food (tentoonstellingspaneel) is met uitgebreide toelichting opgenomen in de tweetalige publicatie Zoet & Zout van Tracy Metz en Maartje van den Heuvel (2012), Rotterdam NAi-uitgevers isbn 978-90-5662-848-2, p.20-22.

In Zoet&Zout. Water en de Nederlanders beschrijft journalist en auteur Tracy Metz de metamorfose die het Nederlandse landschap op dit moment ondergaat en hoe we zoeken naar nieuwe manieren om met het water te leven. Ze gaat in de publicatie op toegankelijke wijze uitgebreid in op de hedendaagse ontwikkelingen in Nederland op het gebied van water en de internationale positie en relevantie daarvan. FlowFos is daarbij een van de illustratieve projecten in het hoofdstuk zilt. 

+ Related Projects