--> No. 120

RAVB

Periode 2011–2015 / Project RAVB / Opdrachtgever RAvB / Locatie Rotterdam


Willemijn Lofvers neemt als vervangend staflid van de Rotterdams Academie van Bouwkunst deel aan het curriculum overleg, de drempel- en voortganggesprekken van de masterstudenten, is als critic betrokken bij de atelierafrondingen en zij vertegenwoordigt de academie in verschillende afstudeercommissies. Tevens direct is zij direct bij het onderwijs betrokken als docent van het laboratorium Ontwerpend Onderzoek en van de AfstudeerAteliers.

AfstudeerAtelier

Begeleiding masterstudenten RAvB bij het formulueren van hun afstudeeropgave en het doen van vooronderzoek in het AfstudeerAtelier en lid van de afstudeercommissies als secretaris cq voozitter of externe.

 

 

laboratorium Ontwerpend Onderzoek

In het laboratorium Ontwerpend Onderzoek leer je hoe je ontwerpend onderzoek kan inzetten voor het onderbouwen van je eigen vermoedens en bevindingen ten behoeve van een concept of aanpak van een ontwerpopgave. Met een onderzoekende blik ga je de straat op, op zoek naar een vertaling van verwachtingen op basis van de werkelijkheid. Je leert relevante informatie te destilleren, daaraan conclusies te verbinden en deze in te zetten bij het definiëren van de randvoorwaarden voor de ontwerpopgave.

 

+ Related Projects