--> No. 122

Wijkakker

Periode 2011–2012 / Project Wijkakker / Opdrachtgever Provincie Zuid Holland, Ester van de Wiel / Locatie Buijtenland van Rhoon / Met Maik Mager, Voedseltuin Rotterdam


Adoptie van de WijkAkker door de Voedseltuin (2 april 2012)

De WijkAkker is zaaiklaar gemaakt door de Buytenhof  (mei 2012) en wacht op dein gebruikname tijdens de opening op 2 juni 2012.

 

De Wijkakker is geploegd door Wiard Visser en ligt in de gerstakker van de Buytenhof (WijkAkker 26 februari 2012)

 

Buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon is het nieuwe recreatiegebied voor de stad. Multiculturele wijkbewoners hebben verschillende interesses en behoeften. De Buijtenkwekerij speelt daarop in door de stukken grond die in de tussentijd, de transitie periode van productie- naar natuur- of recreatiegebied, worden geadopteerd door een stadswijk. De multiculturele stedeling heeft, zo blijkt bijvoorbeeld uit de publicatie ‘Marktkansen voor etnisch voedsel en etnische diensten’ (WUR 2009) een andere, hogere waardering voor het productielandschap en ziet daarin andere kansen en recreatie mogelijkheden, mits deze ook geboden worden. De Buijtenkwekerij in de vorm van wijkakkers speelt daar op in door productiegronden aan te bieden voor tijdelijk gebruik onder begeleiding een dagelijks beheerder. De wijkbewoners spelen een belangrijke rol bij de gewaskeuze, het zaaien, het handwerk zoals opbinden van gewassen en het oogsten. De opbrengst wordt niet alleen verdeeld naar arbeid maar zal tijdens oogstevenementen in de Buijtenkeuken tot een prachtige maaltijd verwerkt worden.

 

Al in de 17e eeuw werd in het 'buijtenland van Rhoon'  voedsel verbouwd voor de stad Rotterdam. Het buijtenland had toen een vruchtbare relatie met het binnenland van Rotterdam. Door de internationale logistieke ontwikkelingen van voedseltransport uit het buitenland is het Rotterdamse binnenland niet meer afhankelijk van het Rhoonse buitenland en is de vruchtbare relatie verworden tot een slapende relatie.

 

 

Drie locaties

Buijtenkwekerij / Landschap: oogsten vindt volgens de seizoenskalender plaats. Nu door verkoop bij de boer en open dagen als de polderdag. In de aanloop naar oplevering van het Landschapspark Buytenland op drie oogstlocaties: de wijkakkers (vanaf 2012), de natuurakkers (vanaf 2020) en in de vrije natuur.

– De natuurakkers zijn de akkers van de beherende boeren (verenigd in Graanschuur de Molenpolder), die     meedoen aan het landschapspark en waar geoogst wordt voor de stad.

– Wijkakkers zijn de stukken grond die inmiddels onteigend zijn door de provincie, die in de tussentijd als Buijtenkwekerij worden geadopteerd door de Rotterdamse wijken (het binnenland). De bewoners van de wijken (scholen, verenigingen, particulieren en eventueel winkeliers) helpen met het zaaien, het opbinden van de gewassen, het binnenhalen van de oogst om uiteindelijk terplekke te genieten van een maaltijd die samengesteld is uit de producten van de oogst.

– Onder de vrije natuur worden de borders en zijkanten verstaan langs paden en (kruiden)dijken waar wilde planten en kruiden geoogst kunnen worden.

 

+ Related Projects