--> No. 33

ZoutTuin

Periode 2007 / Project ZoutTuin / Opdrachtgever Bureau Venhuizen / Locatie Krabbeplas Vlaardingen / Met Vincent Kuypers


De toekomstige verzilting van de Nederlandse polders is onvermijdelijk maar biedt een uitgelezen kans om zilte gewassen te telen en zo nieuwe streekproducten te ontwikkelen. In de Zouttuin wordt geexperimenteerd met de teelt van zilte gewassen in de polder.

 

De Zouttuin in de Krabbeplas is als proeftuin ontwikkeld binnen het onderzoek naar de kansen van verzilting voor het productie landschap. In deZouttuin wordt geëxperimenteerd met de teelt van zilte gewassen, de proef vande tuin is een zilte maaltijd.

Verzilting is een opgave waar we komende decennia mee geconfronteerd worden, niet alleen door klimaatveranderingen en zeespiegelstijging maar ook door continue polderbemaling. De verzilting vindt dus niet alleen in de kustgebieden plaats maar ook landinwaarts in de laaggelegen polders.

 

Het onderzoek ontwikkelt een nieuwe landschapstypologie gebaseerd op de perspectieven van opkwellend of instromend zout water. Er worden drie tot vier soorten water onderscheiden: zoet, brak (overgang tussen zoet en zout) enzout water. De verschillende watercondities leveren verschillende gewaskwaliteiten, die juist door een hoger zoutpercentages kunnen winnen aansmaak. Zo is het bekend dat tomaten zoeter smaken wanneer het zoutgehalte inhet water hoger is.

De vraag is immers wat mogelijk is wanneer grote delen vanNederland, die gelegen zijn onder de zeespiegel, door verzilting niet meer vanzelfsprekend bruikbaar zijn voor de bestaande productiedoeleinden? Welke kansen biedt verzilting eigenlijk?

+ Related Projects