--> No. 53

Sustainable communities

Periode 2008 / Project Sustainable communities / Opdrachtgever CKK Utrecht / Locatie Kasteel Groeneveld


\'Sustainable communities, healthy land- Redesigning the lowlands inspired by social ecology\', co-referent.

Waar de Nederlanders driftig plannen, polderen, rekenen en tekenen beschouwen de Australiërs het land vanuit een ander perspectief. Stuart B. Hill, hoogleraar sociale ecologie aan de Universiteit van Western Sydney pleit ervoor terug te gaan naar het begin, de bodem en vandaar uit het land en de samenleving weer opnieuw te definiëren, te ontwerpen, te beleven of te benutten. \'Als je ingrijpt in het land, wordt het er dan beter van?\'

 

Deze inspiratiemiddag is georganiseerd door Kasteel Groeneveld samen met het Centrum voor Beeldende Kunsten Utrecht. 

+ Related Projects