--> No. 107

Lab Ontwerpend Onderzoek

Periode 2011 / Project Lab Ontwerpend Onderzoek / Opdrachtgever RAvB / Locatie Rotterdam


In het laboratorium Ontwerpend Onderzoek worden een aantal methoden aangeboden die behulpzaam zijn bij het formuleren van een opgave. Met een onderzoekende blik gaan de studenten de straat op, op zoek naar een vertaling van verwachtingen op basis van de werkelijkheid. Wie wil weten hoe verwachtingen en feiten met elkaar zijn verbonden in de stad moet de straat op.

In het laboratorium leren de studenten relevante informatie destilleren, deze (geconcludeerde) informatie sturend in te zetten voor het definiëren van een opgave en het onderbouwen van vermoedens op basis van bevindingen. Na een korte introductie aan de hand van voorbeelden en actualiteit, gaan de studenten aan de slag met de Van Oldebarneveldstaat, Beurstraverse / Koopgoot en de Hoogstraat. Het laboratorium wordt besloten met een presentaite van de conclusies uit het onderzoek.

 

Verwacht eindresultaat juli 2011

+ Related Projects