--> No. 137

Future Urban Regions

Periode 2013–2017 / Project Future Urban Regions / Opdrachtgever RAvB / Locatie Rotterdam / Met Ady Steketee, Caro van de Venne, Eric Frijters, Marco Broekman, Sandra van Assen


Het lectoraat Future Urban Regions onderzoekt vanuit een veranderend begrip van (ruimte)gebruik 'stedelijke ecosystemen' en ontwerpmiddelen die het verbeteren van milieuprestatatie, economische situaties en / of sociale participatie tot doel hebben.Deze agenda is leidend voor de opgaven van (specifieke vormen van) ontwerpend onderzoek, die in opdracht van regionale en lokale overheden zijn ingebed in het onderwijscurriculum van de zes Academies van Bouwkunst.

+ Related Projects