--> No. 151

SK9 -Oostende

Periode 2014–2016 / Project SK9 -Oostende / Opdrachtgever STROOM, SCI, Vrijstaat O / Locatie Oostende / Met Francien van Westrenen, Hans Jungerius, Hans Venhuizen


De derde Stadsklas van jaargang 2015 brengt een bezoek aan Oostende. Gids en ontdekkingsreiziger Hans Jungerius neemt deelnemers mee op een psycho-geografische tour door de Belgische kuststad.

landlopen

In Oostende staat de vaardigheid 'landlopen' centraal: de kunst van het langzaam en doelloos rondlopen, waardoor men juist stuit op sporen die getuigen van een veranderende opvatting over de stad.

 

Gids Hans Jungerius zoekt als ontdekkingsreiziger naar verborgen verhalen die schuilgaan achter de manier waarop wij de wereld om ons heen vormgeven en gebruiken. In Oostende neemt hij de deelnemers aan de Stadsklas mee langs ongebruikelijke plekken in de stad en laat hij zien hoe je door een bepaalde manier van kijken juist daar nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling kunt ontdekken.

 

lessen SK09

Bronnen zijn er om te verifiëren wat je zelf al hebt gezien.

 

Een plek leren kennen begint met de tijd nemen je er daadwerkelijk op te houden.


Wanneer je streven naar
exploratienieuwsgierigheid succes heeft, moet je voldoende flexibiliteit in het programma verwerken vanwege spontane eigen initiatieven van deelnemers.


Wie muiterij zaait moet er rekening mee houden dat hij deze ook zal oogsten.

+ Related Projects