--> No. 106

truttige huizen, tevreden bewoners

Periode 2011 / Project truttige huizen, tevreden bewoners / Opdrachtgever Aedes


lezersrecensie 'bloemkoolwijken: analyse en perspectief' van Martijn Ubink en Thijs van der Steeg in Aedesmagazine 6|11: de eerste publicatie die zo breed en diep op het fenomeen bloemkoolwijken in gaat.

‘Truttig’ werden ze ook wel genoemd. Maar de bewoners waren tevreden over de schuine  kappen, de bergingen aan de voorkant en beschutte tuinen aan de achterzijde. Veertig jaar geleden werden deze wijken overal in Nederland neergezet. Nu dreigen deze Bloemkoolwijken de nieuwe achterstandswijken van de toekomst te worden. De SEV trok hierover drie jaar geleden al aan de bel naar aanleiding van de opgestelde kansenkaarten van de Atlas der gemeenten.

 

Onlangs is er een handboek verschenen dat deze bloemkoolwijken in kaart brengt. Het geeft geen oplossing voor de opgaven die in deze wijken spelen. Maar beperkt zich tot een vergelijking van wijken. is de eerste studie die zo breed en diep op deze bouwperiode ingaat en het aandurft de complexiteit te benoemen – die verder gaat dan een signalering van verloedering door het SEV. BM doet een poging om deze opgave te begrijpen en inzichtelijk te maken voor andere partijen. Het boek voedt daarmee de discussie over bloemkoolwijken. Niet alle jaren zeventig en/of tachtig wijken zijn er slecht aan toe. En als er opgaven spelen dan dienen deze niet op wijk- maar op buurtniveau te worden aangepakt. Dat is een andere aanpak dan de herstructurering van de naoorlogse voorraad hier is geen sprake van een complexgewijze aanpak die topdown uitgevoerd wordt. Door het versnipperde eigendom zijn er meerdere partijen betrokken het is een opgave waarbij corporaties en gemeente samen met eigenaar-bewoners zullen moeten nadenken over de aanpak van de woonomgeving en woningvoorraad.

 

Het is jammer dat het boek niet in de huid kruipt van de gebruiker bij het oplossen van de problemen. Dat had verhelderende inzichten opgeleverd. De historische foto’s van de wijk Geestenberg Eindhoven tonen de idylle van toen de ruimte tussen de bergingen biedt voldoende aanleiding voor het organiseren van een poppenkastvoorstelling voor buurtkinderen. Het hedendaagse leven in de bloemkoolwijken mag nu wel minder uitgesproken zijn, de mogelijkheden daartoe worden wel geboden in de ruimtelijke opzet. Het huidig gebruik is in de publicatie geïllustreerd met foto’s van Raimond Wouda.

 

Hoewel dit handboek niet tot sluitende conclusies komt over de aanpak van deze wijken uit de jaren zeventig en tachtig, beschrijft het op zeer nauwkeurige wijze de context van de opgave. Niet alleen de omvang van Nederlands grootste bouwopgave krijgt aandacht, maar ook de sociaaleconomische positie, de cultuurhistorie en de bouwkundige staat wordt beschreven en vergeleken. ‘Bloemkoolwijk: analyse en perspectief’ van Martijn Ubink en Thijs van der Steeg legitimeert het denken over een aanpak van deze wijken en verdient het om door alle betrokkenen gelezen te worden.

 

Aedes-magazine 6/2011, p.25

 

+ Related Projects