--> No. 141

stadsklas

Periode 2012–2014 / Project stadsklas / Opdrachtgever Stroom, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie / Met Francien van Westrenen, Hans Venhuizen, Tim Devos


De stadsklas is een 'learning by doing'programma voor activistische, nieuwsgierige, cooperatieve, experimentele, optimistische stedebouwers. Centraal staan de vaardigheden waarover je als stedebouwer zou moeten beschikken als je wilt werken aan de ontwikkeling van de bestaande stad, zoals onbevooroordeeld kijken, betrokkenheid creeeren, ruimte democratiseren en activistisch agenderen.

  Twaalf gidsen nemen de deelnemers in het voor- en najaar mee langs hun eigen projecten om vervolgens in gesprek te gaan over de specifieke vaardigheid en deze al doende te leren. De reeks wordt afgesloten met een presentatie van de bevindingen uit de Stadsklas en een rondetafelgesprek met betrokkenen bij het architectuur- en stedenbouwonderwijs over de vertaling van deze vaardigheden naar de huidige onderwijspraktijk van ontwerp en planning.

PROGRAMMA


De Stadsklas bestaat uit 6 dagen waarop steeds een vaardigheid centraal staat. Elke dag wordt samengesteld door een of twee gidsen die deelnemers meenemen naar hun projecten en laten zien hoe ze daarin te werk gaan. Naast het reizen, kijken en in gesprek gaan wordt door de deelnemers ook in de praktijk geoefend op de vaardigheid. De Stadsklas vraag dus een actieve en nieuwsgierige houding.

De Stadsklas gebruikt de alledaagse realiteit van de stad als lesmateriaal en klaslokaal. Omdat je in de buitenlucht, in beweging en in gesprek beter en anders leert, is dat ook de opzet van de Stadsklas: gegarandeerd powerpoint-vrij.

Het globale programma ziet er als volgt uit: 

Ruimte democratiseren

Donderdag 8 mei 2014, 10- 18 uur
Jeanne van Heeswijk in Rotterdam: Afrikaanderwijk

Activistisch agenderen

Vrijdag 16 mei 2014, 10.00 - 18.00
Mariska van den Berg & The Pop Up City in Amsterdam

Plek versterken

Donderdag 22 mei 2014, 12-22 uur
ZUS & Stipo in Rotterdam: Schieblock en ZOHO

Onafhankelijk ondernemen

Maandag 26 mei 2014, 12-22 uur
Sabrina Lindemann & Asli Kyak Ingin in Den Haag: Binckhorst

Hard Kijken

Woensdag 1 oktober 2014, 10 -18 uur
Melle Smets & Hans Venhuizen in Arnhem: Koningsweg
M.m.v. Hans Jungerius en Leeke Reinders

Problemen benutten

Donderdag 9 oktober 2014, 10-18 uur
NDVR & Koen Wynants in Antwerpen: Slachthuisterrein (Damwijk) en Park Grootscheim

Vaardigheden inzetten

Vrijdag 31 oktober 2014, 10-13 uur
NWillemijn Lofvers, Tim Devos en Hans venhuizen: Wat doet het onderwijs?

Afsluitende sessie in Den Haag: KABK

 

 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

De Stadsklas is gericht op deelnemers die een professionele rol spelen in ruimtelijke veranderingsprocessen, zoals architecten, onderzoekers, curatoren, ontwikkelaars, stedenbouwers en kunstenaars.

Kosten per dag bedragen 100 euro excl. btw. Dat is inclusief een (e-)reader, catering en vervoer op locatie, en exclusief vervoer van en naar de locatie.


Informatie en aanmelding via Francien van Westrenen: fwestrenen@stroom.nl

 

Colofon

De Stadsklas is een initiatief van Stroom Den Haag en wordt uitgevoerd in samenwerking met Hans Venhuizen, Willemijn Lofvers, Tim Devos en The PopUpCity.

De Stadsklas wordt financieel mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Stroom Den Haag.

 

 

+ Related Projects