--> No. 87

transformatie woonerfwijken

Periode 2010 / Project transformatie woonerfwijken / Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam / Locatie Amsterdam


– ver­ken­nen van op­ga­ven

– tijd­beeld

– plan­ont­wik­ke­ling & ruim­te­lij­ke op­zet

– knel­pun­ten & ont­wik­kel­mo­ge­lijk­he­den

– wer­ken aan trans­for­ma­tie

+ Related Projects