--> No. 51

Re-Think!

Periode 2008 / Project Re-Think! / Opdrachtgever Hogeschool Utrecht / Locatie Faculteit Natuur en Techniek


Een le­zing op de Ho­ge­school Utrecht over het her­de­fi­nie­ren van ruim­te­lij­ke op­ga­ven in nieu­we tij­den met an­de­re ge­brui­kers.

+ Related Projects