--> No. 100

Maaskantprijs

Periode 2010 / Project Maaskantprijs / Opdrachtgever Gemeente Rotterdam / Met David Dooghe


Sa­men­stel­ling rea­der ter on­der­steu­ning van de ju­ry van de Rot­ter­dam-Maas­kant­prijs Jon­ge Ar­chi­tec­ten 2011 om tot een ge­fun­deer­de keu­ze/voor­dracht te ko­men.

+ Related Projects